Bellalite

Bellalite AB är ett import- och grossistföretag inom lampor & belysning med en huvudsaklig försäljning till företag i ljus- och elbranschen. De är idag marknadsledande i Sverige när det gäller professionell belysning till exempelvis teatrar, konserthus, studior, television och hyr-företag. Även inom miljöbelysning, som inkluderades i deras sortiment i början av 2000-talet, är Bellalite en aktör att räkna med på den svenska marknaden.