Trädgårdsbelysning


Att ha en väl upplyst utemiljö i trädgården kan skapa en stämningsfull och trygg atmosfär även under de mörkare delarna av året. Mark- och trädgårdsbelysning är inte bara vacker att titta på utan kan också ge energi. Genom att ljussätta växter, stenar och träd från olika vinklar kan man skapa olika effekter och förändra helheten.

När det kommer till att ljussätta träd kan man göra det på många olika sätt. Det vanligaste är att ljuset kommer underifrån med hjälp av markspotlights eller strålkastare. Att ljussätta träd ovanifrån kan också ge en månljusliknande effekt om trädets storlek, bladverkets täthet och omgivningen tillåter det. Det är viktigt att tänka på att årstiderna kan påverka ljussättningen ganska mycket både på gott och ont. 

Färgtemperaturerna i trädgården kan också användas för att framhäva och göra vissa områden mer inbjudande. Vitt ljus passar oftast bra på sten och trädstammar, medan områden man sitter och vistas i oftast upplevs mer inbjudande med varmvitt ljus.

Genom att ljussätta träd och rabatter både nära och längre ifrån huset kan man skapa ett vackert blickfång i trädgården att se från fönster, uteplats eller trädgårdsgång när det börjar skymma. Rabatter kan ljussättas med allt från riktbara spotlights till pollare beroende på mängden ljus och önskad riktning på ljuset. Ljussättning underifrån passar oftast högre växter som gräs och bambu, medan stenar, blommor och tätare buskar oftast behöver riktat ljus från spotlights för att framhävas.

En bra idé vid ljussättning av rabatter är att välja flera armaturer med lägre effekt. Dessa kan installeras så att ljuset kommer från olika riktningar, avstånd och höjder vilket skapar rymd och ger ett mjukare intryck. Enstaka kraftigare ljuskällor skapar oftast skarpa och tydliga skuggor, vilket kan kännas för hårt och otrevligt. 

Förutom träd och rabatter finns det också andra element i trädgården som kan belysas för att skapa en stämningsfull utomhusmiljö. En vattenfontän eller en damm kan exempelvis belysas uppifrån eller underifrån för att skapa en spektakulär effekt på kvällen. Även stenar och andra hårda material i trädgården kan ljussättas för att framhäva strukturer och skapa en spännande kontrasteffekt.Hur belyser man ett träd?

Att belysa ett träd kan vara en fantastisk sätt att skapa en speciell atmosfär i trädgården. För att belysa ett träd på ett effektivt sätt är det viktigt att tänka på följande:

  1. Välj rätt typ av belysning: för att skapa den bästa effekten är det viktigt att välja rätt typ av belysning. Spotlights, ljusslingor och markeringslampor är vanliga val för träd.

  2. Placering: placera belysningen på rätt plats för att få det mest optimala resultatet. En vanlig teknik är att placera en spotlight på marken framför trädet, riktad uppåt för att belysa kronan.

  3. Ljusstyrka och färg: välj rätt ljusstyrka och färg på belysningen. Varmvita ljus ger en mer traditionell känsla, medan kallvita ljus ger en mer modern och uppfriskande känsla.

  4. Rätt riktning: se till att rikta ljuskällan på det specifika trädet. För bästa effekt bör ljuset riktas på kronan för att framhäva trädet på ett naturligt sätt.

Med dessa tips i åtanke kan du enkelt belysa ett träd på ett sätt som passar din trädgård och skapar den atmosfär du söker.


Hur sätter man upp en ljusslinga i ett träd? 

Att sätta upp en ljusslinga i ett träd är enkelt. Välj en slinga med tillräcklig längd, fäst den runt stammen och följ instruktionerna på förpackningen. Tänk på att inte dra för hårt i slingan då det kan skada trädet.


Måste utomhusbelysning vara jordad? 

För att säkerställa att olyckor och skador undviks, är det viktigt att belysningen är installerad på ett säkert sätt. Som ägare eller användare av en fastighet eller bostadsrätt är det ditt ansvar att se till att alla elektriska installationer är korrekt utförda, och att produkter som ansluts och används är säkra. Detta gäller även elektriska produkter som används i trädgården.

Det är viktigt att tänka på att fasta installationer av utomhusbelysning, med undantag för några specifika fall, måste installeras av ett registrerat elinstallationsföretag. Om du är osäker på vad du själv får göra, bör du alltid kontakta ett elinstallationsföretag.

När det gäller anslutning av belysning utomhus, bör den alltid anslutas till jordade uttag. Dekorationsbelysning på balkonger och terrasser ska inte anslutas till inomhusuttag. Alla dekorationer bör anslutas till jordade uttag och sladdarna bör skyddas mot klämskador. Skarvsladdar bör också vara jordade. Om uttagen utomhus saknar jordfelsbrytare kan du lägga till en flyttbar jordfelsbrytare för att öka säkerheten. Kontrollera också att belysningen är avsedd för utomhusbruk.


Hur mycket el drar trädgårdsbelysning?

Energiförbrukningen för trädgårdsbelysning varierar beroende på vilken typ av belysning du väljer och hur länge den är tänd.