Produktgaranti

För att ni som kund ska kunna känna er trygga, lämna vi upp till 10 års garanti på produkterna vi saluför.


 

GARANTIVILLKOR PER PRODUKTGRUPP:


10 Års Garanti lämnas på följande produkter


Träprodukter - Roble
Konstrotting produkter - Classic, Ocean Bronze, Ocean Pearl, San Marino och Kool Pearl

 

3 Års Garanti lämnas på följande produkter


Träprodukter - Sherwood, Cornis, Mahogny, Furu och Painted Acacia
Konstrotting produkter - Monte Carlo Grey och tillbehör

 

Garantivillkor


Garantin börjar gälla från det datum varan levereras


Kvitto eller inköpsbevis ska kunna uppvisas.


Möbelimporten Österlen AB måste underrättas om alla fel och ges möjlighet att rätta till de, något avhjälpande arbete som utförs av tredje part kommer innebära att garantin upphör och ersätts ej.


Produkten får inte ha missbrukas eller hanterats vårdslöst och inte avsiktligt skadats, försummats eller använts vid onormala förhållanden.


Produkten får inte ändrats, eller omvandlats på något sätt och reparationer får inte utförts av någon annan än Möbelimporten Österlen AB's personal eller på annat sätt än anvisat.


Lämplig underhåll skall utförts i enlighet med Möbelimporten Österlen AB's skötselråd. Möbelimporten Österlen AB ansvarar inte för eventuella fel på grund av felaktigt eller bristande underhåll.


Garantin gäller inte för normalt slitage, vilket innebär bucklor eller repor eller försämring som uppkommer av normal regelbunden användning.  


Garantin omfattar inte någon försämring på grund av väder och vind, såsom blekning, sprickbildning och klyvning.


Om en produkt måste bytas ut och den särskilda produkten är inte längre är tillgänglig förbehåller Möbelimporten Österlen AB sig rätten att ersätta med en likvärdig produkt.


Kostnaden för transport av varor som skall repareras eller bytas omfattas ej om inte annat avtalats i det specifika fallet.